Thứ Năm , Tháng Năm 23 2019

BÀI VIẾT

Lắp mạng FPT xã Nghĩa Dõng Quảng Ngãi

Nghĩa Dõng là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Xã Nghĩa Dõng có diện tích 6,17 km². Là một phường mới có nền kinh tế mới phát triển, đời sống cao vì vậy nhu cầu internet wifi là không thể thiếu nhằm đáp ứng nhu cầu về …

Xem thêm

Lắp mạng FPT phường Trương Quang Trọng Quảng Ngãi

   Trương Quang Trọng là một phường thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Là một phường mới có nền kinh tế mới phát triển, đời sống cao vì vậy nhu cầu internet wifi là không thể thiếu nhằm đáp ứng nhu cầu về  công việc và đời sống. Để đáp ứng cho nhu cầu về …

Xem thêm

Lắp mạng FPT phường Trần Phú Quảng Ngãi

   Trần Phú là một phường thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Phường Trần Phú có diện tích 2,24 km², dân số năm 1999 là 8510 người, mật độ dân số đạt 3799 người/km². Là một phường với dân cư đông đúc có đời sống cao vì vậy nhu cầu internet wifi là không thể thiếu nhằm …

Xem thêm